شکر سفید شُکرانه
محصول ایرانی ، کیفیت جهانی
شکر سفید دُردانه
محصول ایرانی ، کیفیت جهانی
صنعت نیشکر افتخار ایران است
شکرستان ابتکاری نو در گردشگری همگام با تولید است
خوزستان یکی از سه منطقه ثروتمند جهان است که باید با دانامحوری و تلاش از این ثروت عظیم و منابع خدادادی در جهت توسعه استان استفاده کرد.
همسایگان نیشکر در کانون توجه «شکرستان»
جشنواره ملی شکرستان را فرصتی برای توانمندسازی مناطق همجوار کشت و صنعت‌های هشتگانه و معرفی ظرفیت‌های صنعت نیشکر برشمرد که در نهایت منجر به شکوفایی منطقه خواهد شد.
دومین جشنواره ملی برداشت نیشکر در خوزستان افتتاح شد
این جشنواره در قالب نمایشگاه، غرفه‌ها و کارگاه‌ها به مدت سه روز از ۲۳ الی ۲۵ آبان دایر است.
پوستر دومین جشنواره ملی شکرستان رونمایی شد/ جشنواره برداشت نیشکر بین‌المللی می‌شود
دومین ملی برداشت نیشکر (شکرستان ۱۴۰۱) از ۲۳ تا ۲۵ آبان ماه به مدیریت منصور همدان نژاد و دبیری ولید البوناصر، توسط شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، خانه مطبوعات استان در کشت و صنعت نیشکر امیر کبیر برگزار می‌شود.