» کارکنان

نمایش درختی چارت و کارکنان

فهرست کارکنان بر اساس گروه بندی

شعبان زادگان

محسن شعبان زادگان

 • مدیر امور اداری و منابع انسانی
معلی

علی معلی

 • مدیر حراست
دلیر

هاشم دلیر

 • مدیر فعالیت های اقتصادی غیرنیشکری
رسانه جدید

عزیز کرملا چعب

 • معاون کشاورزی
رسانه جدید

شهرام عینی

 • مدیر مکانیک
رسانه جدید

رامین شوشتری

 • معاون صنعت
رسانه جدید

سید عقیل آل جابر

 • مدیر دفتر فنی و برنامه ریزی صنعت
رسانه جدید

بابک مرادی

 • مدیر تولید شکر
سعدونی

منصور سعدونی

 • مدیر تجهیزات مکانیکی و برداشت نیشکر
رسانه جدید

نوروز سلیمانی

 • مدیر برنامه ریزی و پشتیبانی کشاورزی
رسانه جدید

شعبان نجف پور

 • معاون پشتیبانی
رسانه جدید

فرشاد آقایی

 • رئیس روابط عمومی
رسانه جدید

قاسم عفراوی

 • مدیر امور شهری و خدمات
رسانه جدید

اسماعیل مهدی پور

 • مدیر کنترل کیفیت
رسانه جدید

علی دُری

 • مدیر ابزار دقیق
رسانه جدید

شهرام سلطانی

 • رئیس دفتر مدیر عامل
رسانه جدید

فروتن بهادری بیرگانی

 • مدیر مطالعات کاربردی و کنترل کیفیت
حقیقت

مهدی حقیقت

 • رئیس دفتر مدیر عامل
کهزادی

چنگیز کهزادی

 • مدیر امور مالی
نیسی

محمدتقی نیسی

 • مدیر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات
مولایی

مهرشید مولایی

 • مدیر بازرگانی
حمادی

عیسی حمادی

 • مدیر حقوقی و امور اراضی