» تماس با ما

ارسال نظرات، پیشنهادات و شکایات

فرم ثبت و بررسی نظرات، پیشنهادات و شکایات طرفهای ذینفع

فرم ثبت و بررسی نظرات، پیشنهادات و شکایات طرفهای ذینفع


تماس با ما

آدرس: اهواز -کیلومتر 45 جاده خرمشهر (جاده امام صادق (ع))

 صندوق پستی :  137-61365

کـد پستـــی :  91111-63451

تلفـــن : 3-33132000-061

دورنگار : 33132040-061

سامانه پیام کوتاه : 30006833

ایمیـل   : pr@ak-sugarcane.ir